May 6 - May 19

Lake Panorama National G.C.

Monday,  May  6:

                Tee Times starting at 8:00 AM

                B. Bailey TT’s at 9:00 AM

Tuesday,  May  7:

                Tee Times starting at 8:00 AM 

Wednesday,  May  8:

                Tee Times starting at 8:00 AM

                Noon League TT’s starting at 12:00 PM

                3:00 PM & 6:00 PM Men’s League                                                                              

                Golf Course Closed after 12:00 PM

Thursday,  May  9:

                Tee Times starting at 8:00 AM

                Ladies 18-Hole League TT’s starting at 2:30 PM

                Ladies League at 5:30 PM                                                         

                Front  9 Closed after 5:30 PM 

Friday,  May  10:

                Tee Times starting at 1:00 PM

                Class 2A Boys Sectional at 10:00 AM 

Saturday,  May  11:

                Tee Times starting at 7:20 AM              

Sunday,  May  12:

                Tee Times starting at 7:20 AM

Monday,  May 13:

                Tee Times starting at 1:00 PM

                Class 2A Girls Regional at 9:00 AM

                J. Miller GP (12) at 10:30 AM              

Tuesday,  May 14:

                Tee Times starting at 8:00 AM

                B. Bailey TT’s at 9:00 AM                

Wednesday, May 15:

                Tee Times starting at 8:00 AM

                J. Miller GP (12) at 9:00 AM

                Noon League TT’s starting at 12:00 PM

                3:00 PM & 6:00 PM Men’s League                                                                          

                Golf Course Closed after 12:00 PM              

Thursday, May 16:

                Tee Times starting at 8:00 AM

                M. Nelson GP (12) at 12:00 PM

                Ladies 18-Hole League TT’s starting at 2:30 PM

                Ladies League at 5:30 PM                                                        

                Front  9 Closed after 5:30 PM

Friday, May 17:

                Tee Times starting at 8:00 AM

                M. Nelson GP (12) at 8:00 AM

                T. Hodges TT’s at 1:30 PM

                Friday Couples at 5:30 PM

                Front 9 Closed after 5:30 PM 

Saturday, May 18:

                Tee Times starting at 7:10 AM

                M. Nelson GP (12) at 8:30 AM 

Sunday, May 19: 

                Tee Times starting at 7:10 AM

                M. Nelson GP (12) at 8:00 AM

                S. Harder GP (6) at 1:00 PM